Bắc Ninh: 2.884 tỷ đồng tiền thuế được hoàn bằng phương thức điện tử

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm, cục đã xử lý hoàn thuế cho 261 lượt hồ sơ, với số tiền thuế được hoàn là 3.117 tỷ đồng. Trong đó, có 254 hồ sơ được hoàn bằng phương thức điện tử, với số tiền được hoàn là 2.884 tỷ đồng.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng ;  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị tiếp nhận 349 lượt hồ sơ đề nghị hoàn thuế với số tiền đề nghị hoàn là 3.974 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Thuế Bắc Ninh đã giải quyết hoàn thuế cho 261 lượt hồ sơ, với số tiền thuế đã hoàn là 3.117 tỷ đồng. Trong đó, giải quyết hoàn thuế trước, kiểm tra sau 185 hồ sơ, số tiền thuế được hoàn là 2.382 tỷ đồng; kiểm tra trước hoàn sau 76 hồ sơ, số tiền được hoàn là 735 tỷ đồng. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng thời gian, không có hồ sơ xử lý chậm.

Đặc biệt, trong tổng số 261 hồ sơ được hoàn, có 254 hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử, với số tiền được hoàn là 2.884 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết thêm, trong tổng số 349 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, có 65 hồ sơ không đủ thủ tục đơn vị đã ra thông báo hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Cùng với việc đẩy mạnh hoàn thuế bằng phương thức điện tử, công tác kê khai và kế toán thuế cũng được đơn vị hết sức chú trọng. Cụ thể, để hoạt động kê khai kế toán thuế của 11.743 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đi vào nề nếp, Cục Thuế Bắc Ninh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nắm bắt thông tin người nộp thuế (NNT) trên địa bàn thông qua việc đẩy mạnh công tác rà soát mã số thuế, nhằm kiểm soát chặt chẽ, tránh bỏ sót NNT mới thành lập.

Thường xuyên rà soát thông tin NNT trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước thường xuyên cập nhật đầy đủ kịp thời số thu ngân sách, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương./.