Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam

Chiều 11/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn có buổi làm việc với Nhóm các chuyên gia kinh tế thế giới về Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (AAA). Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm đánh giá một cách độc lập về tiến độ đạt được của các mục tiêu phát triển Chương trình AAA; những nội dung cần phải thúc đẩy nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tại buổi làm việc, ông Clay Wescott, chuyên gia tư vấn độc lập cho biết về một số kết quả đánh giá giữa kỳ của Chương trình AAA. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các nội dung của Chương trình AAA, bao gồm: Tư vấn kỹ thuật có chất lượng của Ngân hàng Thế giới; Chương trình được xây dựng phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đặc biệt, cách tiếp cận cũng mang tính đặc thù của Việt Nam, có sự kết nối giữa quản lý tài chính công với cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp; Ngoài ra, Chương trình cũng được thiết kế phù hợp với Việt Nam trong quá trình cải cách, đó là ban đầu tiến hành thí điểm từng bước một, sau đó nếu thấy phù hợp mới được nhân rộng.

Ông Clay Wescott đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của các nhà tài trợ của Chương trình đã giúp cải thiện công tác báo cáo, trong đó có Chính phủ Canada và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO).

Ông Clay Wescott trình bày báo cáo

Ông Clay Wescott cũng đưa ra khuyến nghị: Cần phải rà soát lại các hoạt động đã thực hiện của Chương trình AAA hoặc có thể tổ chức một buổi hội thảo để đánh giá các chỉ tiêu của Chương trình có hoàn thành theo đúng thời hạn không, qua đó đưa ra các điều chỉnh về nội dung, tiến độ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ông Marcel Reymond - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) cho biết: Việc đánh giá giữa kỳ này rất là quan trọng, báo cáo đã đánh giá được những gì làm được và chưa làm được, qua đó có biện pháp để làm tốt hơn và đẩy nhanh tiến độ của Chương trình, trong đó có thể cân nhắc đến việc tái cơ cấu Chương trình cho phù hợp.

Ông Marcel Reymond cho rằng, tốc độ giải ngân của Dự án rất quan trọng vì đây là chỉ số rất tốt để đo lường tiến độ thực hiện Dự án, tuy nhiên, cũng cần phải tính đến tác động của Dự án. Chính phủ Thụy Sĩ rất quan tâm đến tác động và hiệu quả của Dự án. Ông Marcel Reymond mong muốn Dự án tiếp tục duy trì được động lực và đẩy nhanh được tiến độ.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc

Thứ trưởng Tuấn đánh giá cao nỗ lực làm việc của Nhóm các chuyên gia và đồng tình với báo cáo kết quả được đưa ra. Theo Thứ trưởng, quản lý tài chính công là nội dung lớn, vấn đề đặt ra đó là quản lý tài chính công phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó cần phải đánh giá được thực trạng của Chương trình AAA để từ đó có sự đẩy nhanh tiến độ của Chương trình.

Thứ trưởng cũng đưa ra một số thách thức trong quá trình thực hiện Chương trình AAA, đó là: Thống kê tài chính của Chính phủ phải theo được thông lệ quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực để triển khai, thực hiện Chương trình còn gặp nhiều khó khăn; phải có sự thống nhất giữa chi đầu tư và chi thường xuyên là một điều không dễ dàng.

Thứ trưởng mong muốn các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ và phối hợp tích cực với Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến độ Chương trình với các mục tiêu đã đề ra.

Chương trình AAA được Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Bộ Các vấn đề Toàn cầu của Canada (GAC) đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam cải cách công tác quản lý tài chính công ở cấp trung ương và địa phương. Mục tiêu chính của chương trình nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực của các cơ quan hành pháp trong việc hoạch định, triển khai và theo dõi tình hình triển khai các chính sách để cải thiện việc lập kế hoạch và thực hiện ngân sách minh bạch, có trách nhiệm giải trình, bền vững. Bên cạnh đó, AAA còn cung cấp thông tin phân tích thực chứng về hiệu suất và hiệu quả của những cải cách tài chính công lớn ở cấp trung ương và địa phương.

KL