Có cần thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế ?

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp thì việc phát sinh các thông tin thay đổi vẫn có thể thường xuyên xảy ra, trong đó cũng có thể  thay đổi thông tin về giám đốc công ty. Như vậy khi doanh nghiệp thay đổi giám đốc thì có cần thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế hay không ? Nếu có thì hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào ?

>>>Xem thêm  CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<<

Khi nào thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế ?

Khi mà giám đốc là đại diện pháp luật của công ty và có thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy nếu giám đốc cần thay đổi không phải là đại diện pháp luật thì doanh nghiệp chỉ cần giải quyết trong nội bộ mà không cần thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế.

Thực hiện thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế

Trước đây khi thay đổi giám đốc là đại diện pháp luật thì trước tiên doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

>>> Xem thêm Đổi địa chỉ văn phòng công ty trên giấy phép đăng ký kinh doanh<<<<

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì mới thông báo thay đổi giám đốc với cơ quan thuế bằng văn bản theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế ngày 28/06/2016.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay do giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế có hệ thống điện tử liên kết với nhau cho nên khi chúng ta thực hiện thay đổi giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoàn tất thì thông tin mới sẽ được tự động cập nhật cho bên cơ quan thuế. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhiều lần.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện thay đổi giám đốc bên Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm các thành phần sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định thay đổi giám đốc.

+ Biên bản họp ( đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc mới.

Trình tự thực hiện thủ tục :

  1. Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn như trên.

  2. Nộp hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó trả biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp.

  3. Doanh nghiệp đến lấy kết quả như trng biên nhận.

  4. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày.