CÔNG TY CP GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ SINH THÁI VAP

Mã số thuế:  4001192502

1. Thông tin công ty:

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ SINH THÁI VAP

VAP ECOLOGICAL URBAN SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

VAP SOLUTIONS.,JSC

Đang hoạt động

4001192502

Công ty cổ phần

29/10/2019

Tên người đại diện theo pháp luật: TRẦN THỊ VÂN

304 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

2. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 1.000.000.000 VNĐ

3. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

4. Người đại diện theo pháp luật: TRẦN THỊ VÂN

5. Ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
  Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3830
Tái chế phế liệu
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
3811
Thu gom rác thải không độc hại
3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7214
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

 

*BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Thành lập công ty tại Đà Nẵng

- Cần chuẩn bị gì trước khi thành lập Công ty

- Những việc cần làm sau khi thành lập Công ty mới nhất.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng