HỆ THỐNG VĂN BẢN

Công văn số 4158/TCT-CS về thuế GTGT

Công văn số 4158/TCT-CS về thuế GTGT

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty
Tải về
 

Công văn số 4144/TCT-TVQT về thông báo phát hành Tem thuốc lá

Công văn số 4144/TCT-TVQT về thông báo phát hành Tem thuốc lá

 
 
thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty
Tải về
 

Công văn 4142/TCT về khai nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS.

Công văn 4142/TCT về khai nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS.


 
 
thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty
Tải về
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

 Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Thông tư này hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.

Cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện việc xác định trị giá hải quan theo đúng quy định tại Thông tư này. Trường hợp phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Tải về
 

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

 Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

>>>Xem thêm Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng<<<

Tải về

Hồ sơ thi Kế toán viên
Hồ sơ thi Kiểm toán viên
Hồ sơ thi sát hạch
Thông tư của BTC về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Thông tư của BTC về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Thông tư BTC về giảm thuế TNCN với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Thông tư BTC về giảm thuế TNCN với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017)

Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017)

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Nghị định Chính phủ quy định Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định Chính phủ quy định Luật Phòng, chống tham nhũng

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Công văn số 2659/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/07/2019

Công văn số 2659/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/07/2019

 
 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Công văn của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế GTGT

Công văn của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế GTGT

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Ban hành Quy chế Hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử

Ban hành Quy chế Hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử

 

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Quyết định của BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định của BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2019.

Điều 3Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

 
TÓM TẮT VĂN BẢN

Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014

 

Một số điểm mới trong Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có nhiều điểm mới nổi bật. Điển hình như:

- Quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư: dự án có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư tại vùng nông thôn có sử dụng từ 500 lao động trở lên...

- Bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới: sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên; sản phẩm tiết kiêm năng lượng; Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô...

- Quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi như thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải (trước đây là lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái); giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp (trước đây là Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo).

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13<<<

Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Tài chính ASEAN +3

Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Tài chính ASEAN +3

Ngày 22/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 851/QĐ-BTC về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020.

Quyết định này gồm 7 điều, thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và điều hành thành công nhiệm vụ chủ tịch hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020; Chỉ đạo triển khai mọi mặt hoạt động hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3...

Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2019.

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông tư gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2019/TT-BTC bao gồm: Điểm a, khoản 1, Điều 3; Điểm b, khoản 1; Bổ sung điểm e, g, Khoản 2, Điều 3; Bổ sung điểm h, i, k, Khoản 4, Điều 3; Điểm c, Khoản 2, Điều 5.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2019.

 

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính

Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Thông tư gồm 6 điều, quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính.

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan quy định tại điểm a, điểm b Khoản này, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

 

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: danangnet.vn

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404