Hướng tới mục tiêu “kho bạc số” trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021-2030 cần phải được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn hiện đại hóa các chức năng của KBNN với đổi mới mô hình tổ chức KBNN, hướng tới các thông lệ tốt trên thế giới; đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành tài chính giai đoạn 2021-2030 và phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, lấy CNTT là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng; trong đó, chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt của quá trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030. Liên quan đến vấn đề này, Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã có trao đổi với bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng giám đốc KBNN.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ trả lời phỏng vấn

?Trong thời gian tới Chiến lược trọng tâm của KBNN sẽ là chuyển dịch sang “kho bạc số”, bà có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược này?

Bà Trần Thị Huệ: Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến 2030 sẽ được cải cách trên 3 trụ cột: Thể chế chính sách; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; Công nghệ quản lý. Đặc biệt là về công nghệ quản lý, chúng tôi tập trung vào xây dựng “kho bạc số”. Theo đó, KBNN sẽ có kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành, các đơn vị có liên quan trong kiến trúc tổng thể về chính phủ số, việc phát triển “kho bạc số” này sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp, đối tượng sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN. Theo đó giao dịch của các đối tượng này sẽ thực hiện theo hình thức điện tử và sẽ không phải đến kho bạc thực hiện các giao dịch này nữa.

?Vậy với việc thực hiện hệ thống chuyển đổi số như vậy thì Kho bạc sẽ hướng tới việc cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn, bà có thể chia sẻ thêm các dịch vụ mà người dân và đơn vị sử dụng ngân sách có thể sử dụng trong thời gian tới?

Bà Trần Thị Huệ: Trong lĩnh vực thu ngân sách, những người nộp thuế có thể sử dụng được rất nhiều phương thức thanh toán điện tử của ngân hàng để nộp trực tiếp vào tài khoản của kho bạc, không nộp tiền mặt nữa. Trong lĩnh vực chi ngân sách thì các đơn vị sử dụng ngân sách sẽ gửi hồ sơ thông qua phương thức điện tử, họ có thể ngồi tại cơ quan để gửi hồ sơ thanh toán đến kho bạc thay vì phương thức thủ công như hiện nay là đến tận trụ sở kho bạc để nộp hồ sơ.

?Vậy để có thể thực hiện được các bước chuyển dịch chiến lược như vậy thì trong thời gian tới kho bạc sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Bà Trần Thị Huệ: Thứ nhất, chúng tôi phải cải cách được cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, theo đó cho phép các đối tượng giao dịch với KBNN có thể thực hiện được giao dịch điện tử. Thứ hai, chúng tôi phải quan tâm phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên để làm được điều này thì không chỉ mình KBNN làm được mà cần có sự chỉ đạo chung của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan vì các giao dịch thu - chi ngân sách muốn thực hiện trăm phần trăm bằng phương thức điện tử thì phải có sự kết nối hệ thống thông tin giữa các bộ, ngành, các cơ quan và phải có sự chia sẻ thông tin giữa họ thì chúng tôi mới có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, khi có sự kết nối, chia sẻ thông tin thì mục tiêu của chúng tôi đặt ra là việc cung cấp các dịch vụ, thông tin về hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách, thông tin về thu - chi ngân sách, về tình hình tài sản công và vay nợ của nhà nước cũng sẽ được công khai, minh bạch.

Xin cảm ơn bà!

thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵngthủ tục thành lập công ty