Huy động gần 84 nghìn tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ trong 4 tháng

Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỷ đồng, tương đương 27,3% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng , CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<<

Trong tháng 4, KBNN đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội, kết quả huy động được 7.451 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỷ đồng, tương đương 27,3% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành TPCP trung bình 12,47 năm. Lãi suất phát hành TPCP trung bình 4,92%/năm. Kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP là 7,16 năm.

Đánh giá chung, trong tháng 4/2019, thị trường tương đối ổn định. Lãi suất TPCP trên thị trường thứ cấp gần như đi ngang so với tháng 3/2019. Trên thị trường sơ cấp, do tiến độ giải ngân thấp, ngân quỹ nhà nước dồi dào, KBNN chủ động giảm khối lượng gọi thầu để giữ mặt bằng lãi suất phát hành TPCP. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá khoảng 188,36 triệu USD.

Tính đến ngày 20/4/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi năm 2019 khoảng 915 triệu USD, tương đương khoảng 21.004 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 671 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 243 triệu USD).

Trong tháng 4/2019, Chính phủ trả nợ khoảng 13.068 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.336 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài là khoảng 1.732 tỷ đồng. Lũy kế trả nợ 4 tháng đầu năm 2019, trả nợ của Chính phủ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.

T.N