Lần đầu tiên công bố sách trắng DN Việt Nam 2019

Ghi nhận tại Lễ công bố “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019” lần đầu tiên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 10/7 tại Hà Nội cho thấy, DN Việt Nam đã và đang phát triển nhanh cả về chất lượng và số lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định, bền vững của nền kinh tế.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Đại diện cho cơ quan chủ trì biên soạn sách trắng DN Việt Nam 2019, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, hướng đến mục tiêu năm 2020 cả nước có 1 triệu DN hoạt động, trong thời gian qua, số lượng DN đang hoạt động và số lượng DN thành lập mới của cả nước tăng lên nhanh chóng. Số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 31/12/2018 cho thấy, cả nước có 714.755 DN đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng kỳ 2017. Đáng chú ý là trong 3 năm liên tiếp vừa qua, số DN thành lập mới đều đạt trên 100 nghìn DN mỗi năm, cao nhất từ trước đến nay, trong đó năm 2016 có 110.100 DN; năm 2017 có 126.859 DN và năm 2018 có 131.275 DN...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, sách trắng DN Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cũng như các Hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển DN theo ngành kinh tế, theo loại hình DN và theo địa phương. Từ đó, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có căn cứ để hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả DN trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ cở dữ liệu quan trọng để đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển DN thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển DN hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, căn cứ vào sách trắng DN 2019, những địa phương có thứ hạng thấp trong phát triển DN hàng năm (thông qua bảng xếp hạng các chỉ tiêu cơ bản về phát triển DN trong Sách trắng DN hàng năm) cần nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp, kế hoạch nhằm hỗ trợ thực chất DN tháo gỡ khó khăn, phát triển DN trên địa bàn hiệu quả hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ sử dụng kết quả xếp hạng phát triển DN các địa phương trong Sách trắng DN hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố để đánh giá hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu trong hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển DN của cả nước và các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2019 - và cũng là năm đầu tiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố “Sách trắng DN Việt Nam 2019”. Nội dung sách trắng DN Việt Nam 2019 gồm 4 phần, chứa đựng những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018, căn cứ vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục thống kê điều tra hàng năm và cơ sở dữ liệu thuế của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác.

Dự kiến ngày 22/7/2019 sẽ công bố công khai ấn phẩm trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ngày 1/8/2019, phát hành bản in ấn phẩm này.