Minh bạch hóa thông tin tài chính nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đang tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ lập và hướng dẫn các đơn vị Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc theo yêu cầu của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 25) bảo đảm cả tiến độ và chất lượng.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng ;  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc sẽ lần đầu tiên được trình Quốc hội vào Kỳ họp tháng 5/2020 nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện, minh bạch hơn thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước. Qua đó, giúp Quốc hội đánh giá hiệu quả chi tiêu công, kiểm tra giám sát hoạt động tài chính nhà nước cũng như đánh giá năng lực sự tín nhiệm của nền tài chính quốc gia. 

Minh bạch hóa thông tin tài chính nhà nước

Đây là lần đầu tiên Việt Nam lập Báo cáo tài chính nhà nước theo quy định của Luật Kế toán 2015. Động thái này được đánh giá là bước cải tiến mạnh mẽ của ngành tài chính, qua đó thông tin tài chính nhà nước sẽ ngày càng được minh bạch hóa, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo tài chính nhà nước Tỉnh phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi tỉnh, thành phố.

Việc tổ chức lập và công khai Báo cáo tài chính nhà nước thực hiện theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên phạm vi toàn quốc (gọi chung là Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc) và trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh).

Nghị định 25 cũng nêu rõ, Kho bạc Nhà nước giúp Bộ Tài chính lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước, trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh và gửi Kho bạc Nhà nước để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc.

Bên cạnh đó là áp lực về thời gian. Theo quy định của Luật Kế toán 2015, thời hạn lập trình báo cáo tài chính nhà nước cùng thời điểm quyết toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, thời hạn hoàn thành báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2018 là trước ngày 30/6/2019; của Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh là trước ngày 1/10/2019. Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc phải trình Quốc hội vào tháng 5 năm sau.

Theo TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính đánh giá, quỹ thời gian như vậy không phải là nhiều với một nhiệm vụ khó khăn, lần đầu được triển khai và liên quan đến rất nhiều cơ quan, đơn vị. Kinh nghiệm ở một số nước, đặc biệt là những nước có nền quản lý tài chính phát triển như Hàn Quốc, Mỹ cho thấy thường từ khi luật quy định đến khi cho ra báo cáo đầu tiên lên tới hàng chục năm.

Báo cáo tài chính nhà nước là câu chuyện khác, phản ánh các thông tin ngân sách và thông tin ngoài ngân sách dưới góc nhìn tài chính; thông tin không chỉ xuất phát từ hệ thống kho bạc mà còn từ các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Chúng tôi phải nhận được thông tin từ các đơn vị bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ.”

Bà Đặng Thị Thủy.

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước đã tích cực, tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai tập huấn cho các địa phương; đồng thời, Kho bạc Nhà nước khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin phục vụ lập báo cáo.

Đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, với hệ thống kho bạc, nghiệp vụ kế toán là xương sống nhưng chúng tôi mới làm kế toán ngân sách, cụ thể là theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi ngân sách và các nguồn lực tài chính khác được Chính phủ, Bộ Tài chính giao quản lý.