PEMNA 2019: Nỗ lực tăng cường an toàn và bền vững nền tài chính quốc gia

Nền tài chính công bền vững là chủ đề then chốt của mỗi Chính phủ. Để đảm bảo nền tài chính công an toàn và bền vững, quản lý ngân sách Nhà nước và nợ công có vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, các quốc gia thành viên PEMNA đã và đang triển khai nhiều chính sách và quy tắc tài khóa để xử lý hiện trạng tài khóa riêng của họ đồng thời hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đây là chia sẻ của bà Kyoungsun Heo, Trưởng ban thư ký Mạng lưới Quản lý Chi tiêu Công tại Châu Á (PEMNA) với các phóng viên bên lề Hội nghị toàn thể PEMNA năm 2019 đang diễn ra từ ngày 22-24/5 tại Quảng Ninh.

>>>Xem thêmTHÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG "<<<

Năm 2019 đã là năm thứ 8 tổ chức Hội nghị Toàn thể PEMNA, xin bà cho biết quan điểm về vai trò và đóng góp của PEMNA cho mục tiêu chia sẻ và củng cố kiến thức, kinh nghiệm và năng lực giữa các quốc gia thành viên?

Bà Kyoungsun Heo: PEMNA là mạng lưới học hỏi giữa các đồng nghiệp dành cho cán bộ và chuyên gia về quản lý tài chính công (QLTCC) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với mục tiêu xây dựng các hệ thống kho bạc và ngân sách ngày càng vững mạnh tại các quốc gia thành viên, PEMNA đã tạo ra nền tảng để các thành viên trao đổi cởi mở về những thách thức gặp phải trong quá trình triển khai cải cách QLTCC cũng như để chia sẻ ý tưởng.

Trong 8 năm qua, PEMNA đã đóng góp tăng cường năng lực chuyên môn cho các thành viên cá nhân. Các thành viên đã học hỏi kinh nghiệm của nhau đồng thời tiếp tục chia sẻ những bài học thu được với đồng nghiệp khi về cơ quan mình. Chúng tôi có thể thấy tác động thấm dần qua từ hoạt động của mình trong khu vực. Ngày càng có nhiều hoạt động trao đổi giữa các đồng nghiệp diễn ra trong và ngoài các Hội nghị định kỳ của chúng tôi. Các thành viên chủ động tiếp cận các đồng nghiệp trong PEMNA và tự tổ chức các chuyến khảo sát học hỏi để tiếp tục thảo luận sau các hội nghị PEMNA. Chúng tôi cũng thấy các thành viên đang tích cực tận dụng mạng lưới này. Trên cơ sở những thành tựu đó, chúng tôi hi vọng sẽ đem lại những đóng góp cho hoạch định chính sách cải cách tại các quốc gia thành viên ở cấp độ rộng hơn.

Hội nghị Toàn thể PEMNA năm 2019 lựa chọn chủ đề là “Tái cơ cấu ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công để đảm bảo nề tài chính quốc gia an toàn và bền vững” để các thành viên thảo luận. Vậy ý nghĩa và hàm ý của chủ đề này là gì đối với các thành viên PEMNA nói chung và Việt Nam nói riêng, thưa bà?

Bà Kyoungsun Heo: Nền tài chính công bền vững là chủ đề then chốt của mỗi Chính phủ. Để đảm bảo nền tài chính công an toàn và bền vững, quản lý ngân sách Nhà nước và nợ công có vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, các quốc gia thành viên PEMNA đã và đang triển khai nhiều chính sách và quy tắc tài khóa để xử lý hiện trạng tài khóa riêng của họ đồng thời hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Hội nghị Toàn thể PEMNA năm 2019 sẽ là vũ đài lớn để các quốc gia thành viên thảo luận về tiến độ và hiệu quả của những chính sách đó qua trình bày tình huống ở quốc gia của họ. Khi Việt Nam chia sẻ cách thức quản lý ngân sách Nhà nước và nợ công ở thời điểm tăng trưởng kinh tế ấn tượng hiện nay, điều đó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia thành viên khác cũng đang mong muốn tăng trưởng cao.

Đối với Việt Nam, đây sẽ là cơ hội tốt để đánh giá lại hiện trạng chính sách so với các quốc gia PEMNA khác đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm của họ để tiếp tục cải thiện nếu cần.

Xin bà cho biết mục tiêu chính và kết quả dự kiến của Hội nghị Toàn thể PEMNA 2019?

Bà Kyoungsun Heo: Trong 3 ngày tới, chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận về chủ đề tái cơ cấu ngân sách và quản lý nợ công. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến những phiên thảo luận tích cực và phong phú giữa các đại biểu. Khi kết thúc Hội nghị, chúng tôi hi vọng mỗi đại biểu có thể đem về những bài học thực tiễn để áp dụng tại quốc gia của mình. Chúng tôi hi vọng những nội dung trao đổi và thảo luận trong Hội nghị năm nay có thể hữu ích cho các quốc gia thành viên trong nỗ lực tăng cường an toàn và bền vững nền tài chính quốc gia của họ.

>>> Xem thêm lựa chọn  Top những ngành được trả lương cao nhất ở Việt Nam<<<

Tuệ Anh