Phấn đấu tăng thu nội địa giai đoạn 2020 – 2022 khoảng 10 – 12%

Tại Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đã đề ra tỷ lệ tăng thu dự kiến cho giai đoạn 2020 – 2022, trong đó, tốc độ tăng thu nội địa bình quân chung cả nước tăng khoảng 10 - 12%/năm, tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 5 - 7%/năm.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng ;  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, thông tư nêu rõ: Tỷ lệ tăng trưởng thu dự kiến cho giai đoạn 2020 - 2022 được xác định theo đúng chính sách, chế độ thu NSNN hiện hành, đồng thời tính đến các yếu tố như khả năng phát triển kinh tế cả nước; các yếu tố dự kiến làm tăng, giảm thu do điều chỉnh chính sách thu, bổ sung mở rộng cơ sở tính thuế; tác động thu ngân sách từ việc điều chỉnh giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình...

Trên cơ sở đó, phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN từ thuế, phí so với GDP bình quân khoảng 19 - 20%/năm; tốc độ tăng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và chênh lệch thu, chi ngân hàng nhà nước) bình quân chung cả nước tăng khoảng 10 - 12%/năm, tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 5 - 7%/năm.

Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung, tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. 

Việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 - 2022 trên cơ sở dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn này như: năm 2020 tăng trưởng phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn ở mức 6,5 - 7%; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 6,6 - 6,7%; chỉ số giá tiêu dùng ổn định ở mức dưới 4%/năm; tốc độ tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục được duy trì gắn với việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết./.

Minh Anh