Sớm có Thông tư hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử

Để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, "phủ sóng" hóa đơn điện tử trên cả nước, Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Ưu điểm vượt trội

Nhằm đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng và phổ biến rộng rãi hóa đơn điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Việc ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử góp phần khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục quản lý, sử dụng hóa đơn, hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, dễ thực hiện.

Ông Phụng cho biết, để công tác triển khai hóa đơn điện tử được thuận lợi, ngay từ công tác lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm đã được Tổng cục Thuế triển khai nhằm đảm bảo đa dạng về loại hình, ngành nghề trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm được cả về thời gian và chi phí. Khi sử dụng loại hình hóa đơn này, doanh nghiệp chỉ cần thông báo qua mạng gửi đến cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử và được sử dụng ngay sau khi thông báo được chấp nhận.

Theo tính toán của nhiều chuyên gia, với việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn; rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn; tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn...

"Tôi khẳng định hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng so với sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in vì phần mềm tạo hóa đơn tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế giá trị gia tăng." - ông Phụng cho dẫn chứng.