Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên mới nhất.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. vậy thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên như thế nào?DNG xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục gọn nhẹ. Đúng pháp luật, và tiết kiệm nhất
Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
Công ty TNHH một thành viện không được quyền phát hảnh cổ phần

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

- Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên <<<

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT
Thành phần hồ sơ: 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu)
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015 của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015 của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam có thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn có hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài cần có hộ chiếu nước ngoài  hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn có hiệu lực
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UY TÍN

1. Tư vấn ban đầu

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động, quản lý công ty TNHH 1 thành viên;

 • Tư vấn về các hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh;

 • Tư vấn về việc thiết lập văn bản ràng buộc giữa các thành viên sáng lập trong công ty

 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu chuẩn bị thành lập công ty TNHH 1 thành viên;

 • Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ…

 • Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;

 • Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới),

 • Tư vấn những điều kiện trước khi thành lập, những điều kiện sau khi thành lập đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;

 • Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ;

 • Tư vấn về cơ cấu,quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong công ty

 • V…V…

2. Các  hồ sơ được soạn thảo bởi DNG :

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

 • Danh sách  thành viên

 • Điều lệ công ty

 • Sổ đăng ký thành viên.

 • Hợp đồng lao động (nếu có)

 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;

 • Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên;

 • Và một số giấy tờ cần thiết khác

3. Quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn:

 • Đại diện cho khách hàng trên phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp;

 • Đại diện cho khách hàng để theo dõi hồ sơ và tiến trình giải quyết của doanh nghiệp và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh

 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;

 • Tiến hành thủ tục để làm con dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);

 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho doanh nghiệp;

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.
Trân trọng !

 

CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: KĐT Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3707404
Mobile: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.