Tình hình thực hiện công tác thuế 8 tháng đầu năm 2019

tình hình công tác thuế 2019

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

* Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

Tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể:

Thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán; sản lượng đạt 74,8% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%

* Các biện pháp quản lý thuế đã thực hiện để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 8 tháng năm 2019

Toàn ngành đã triển khai đầy đủ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu như thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,... Kết quả công tác quản lý thu như sau:

Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Kết quả công tác quản lý nợ thuế

Tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả công tác kê khai, kế toán thuế

Thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 90.979 DN thành lập mới, 53.506 DN chấm dứt kinh doanh, 24.740 DN tạm ngừng kinh doanh, 14.461 DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 741.302, tăng 43.704 doanh nghiệp (6,27%) so với thời điểm cuối năm 2018.

Cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, trong đó:

+ 99,86% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; và cũng có đến 98,44% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử.

+ Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 95,77% tổng số hồ sơ hoàn thuế

* Tình hình thực hiện các đề án xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn: Đã dự thảo các nội dung sơ bộ của Nghị định chung hướng dẫn Luật QLT và phân công nhóm xây dựng, rà soát các nội dung liên quan.

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ. Phối hợp với UBTCNS của Quốc hội đã tổ chức hội thảo về Nghị quyết.

Tiếp tục xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty