Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước: Tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 05/8/2019 tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phối hợp tổ chức Hội thảo “Định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021 – 2030”. Đồng chủ trì Hội thảo có Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ, ông Sandeep Saxena – Chuyên gia cao cấp của IMF. Tham dự Hội thảo còn có một số chuyên gia tư vấn của IMF và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành thuộc Chính phủ, các ngân hàng thương mại.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

 

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 theo Quyết định số 138/QĐ-TTg, ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã gần kết thúc và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Để triển khai xây dựng Chiến lược phát triển KBNN trong giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi và biến động không ngừng rất cần phải có sự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đánh giá thật kỹ lưỡng; trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Hội thảo “Định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” giúp KBNN tiếp tục xác định mục tiêu cụ thể trong chiến lược xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tổ chức bộ máy thống nhất, hướng tới mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp để thực hiện tốt các chức năng cơ bản của KBNN (quản lý quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý Ngân quỹ nhà nước (NQNN) và huy động vốn cho NSNN; Tổng Kế toán nhà nước (KTNN). Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, đáp ứng yêu cầu của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ. Đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trong môi trường số hóa và trên nền tảng các ứng dụng CNTT hiện đại, có sự kết nối, liên thông với các Bộ, ngành, địa phương để hướng tới hình thành “kho bạc số”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc KBNN cho biết: Với chức năng quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tổng kế toán nhà nước, hệ thống KBNN đóng vai trò là phòng máy của hệ thống quản lý tài chính công, hệ thống KBNN luôn nhận thức rõ trọng trách và không ngừng phát huy vai trò của KBNN trong hệ thống quản lý tài chính công. KBNN đã luôn tích cực, chủ động trong cải cách, hiện đại hóa một cách đồng bộ, cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tăng cường ứng dụng CNTT theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; qua đó, có những đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, khả năng kiểm tra, giám sát ngân sách và các hoạt động tài chính Nhà nước, trách nhiệm giải trình và chất lượng hoạt động quản lý tài chính vĩ mô của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Để xác định tầm nhìn, phương hướng chiến lược cụ thể cho chặng đường 10 năm tiếp theo, dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 -2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột chính là: Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ; Hướng tới hình thành kho bạc số. Trong đó, một số định hướng cải cách chính như sau:

Một là, gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán NSNN trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử; hoàn thiện cơ chế kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi nhằm củng cố quy trình chi tiêu ngân sách qua các khâu, vừa nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách, vừa góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia.

Hai là, nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn; qua đó, tối ưu chi phí liên quan đến phát hành và vay nợ của Chính phủ.

Ba là, xây dựng một bộ sổ cái chung cho Chính phủ nhằm cải thiện tính minh bạch của thông tin, dữ liệu và rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước.

Bốn là, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan; xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của KBNN; phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Năm là, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hiện đại hóa tổ chức bộ máy KBNN theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 02 cấp và phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách.

Cũng tại Hội thảo, ông Sandeep Saxena đánh giá cao trách nhiệm, sự phối hợp chuyên nghiệp của KBNN Việt Nam trong việc tổ chức Hội thảo, đồng thời nhất trí với những nội dung của việc tổ chức Hội thảo cũng như quan điểm phần phát biểu của Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam về mục tiêu và tầm nhìn định hướng chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030. Ông Sandeep Saxena và tổ chuyên gia của IMF dành sự ủng hộ cao đối với Bộ Tài chính, KBNN, luôn đồng hành cùng với KBNN trong định hướng, xây dựng chiến lược phát triển KBNN và sẽ cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể thiết thực.

Ông Sandeep Saxena cho rằng, thông qua các định hướng cải cách trên sẽ đóng góp vào nền tài chính công Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, bền vững hơn, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính, KBNN nói riêng trên trường quốc tế.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như nhận xét hiện trạng, đánh giá định hướng và đề xuất những giải pháp phù hợp trong công tác phối hợp thực thi nhiệm vụ giữa KBNN và các đơn vị có liên quan với các góc nhìn đa chiều, toàn diện đến từ các đại biểu và chuyên gia kinh tế, từ đó giúp KBNN có được những chính sách phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới cũng như đề ra được hướng đi đúng đắn trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030./.