Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo chủ trương chung của Chính phủ.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Số thuế thu được từ phương thức điện tử chiếm 92,72% số thu ngân sách

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 39 ngân hàng, trong đó có 22 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Số thuế thu được từ phương thức điện tử đạt 162.944 tỷ đồng so với tổng thu 175.728 tỷ đồng, chiếm 92,72% số thu ngân sách, trong đó số thuế thu qua phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là 13.550 tỷ đồng, chiếm 8,3% số thu từ phương thức điện tử.

Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống CNTT phục vụ quản lý nhà nước về hải quan; Tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý hàng hóa tự động (VASSCM) tại các cảng biển; Đảm bảo vận hành các hệ thống CNTT ngành Hải quan hoạt động ổn định, an ninh, an toàn đáp ứng yêu cầu xử lý nghiệp vụ hải quan.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành cũng tích cực triển khai mạnh mẽ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/181 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (chiếm trên 94,4%).

Trong đó, có 162 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ xấp xỉ 90%). Dự kiến trong đầu tháng 7/2019, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp thêm 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 173/181 (đạt 96%).

Tính từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 30/6/2019, tổng số Hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến là 69.178 bộ với tổng số đối tượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 12.408, trong đó số doanh nghiệp: 12.323; cá nhân: 85 thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tạo bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ thông tin

Theo đó, Tổng cục Hải quan tập trung xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan, tạo ra một sự thay đổi về chất, mang tính bước ngoặt về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hải quan.

Qua đó, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh cũng như quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh một cách toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối.

Đáng chú ý, các ứng dụng công nghệ này cũng có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng khẩn trương triển khai Đề án đầu tư Hệ thống Seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan.

Kết quả cho thấy, đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành xong các thủ tục đấu thầu mua sắm thiết bị GPS, xây dựng phần mềm quản lý giám sát hệ thống seal định vị điện tử GPS. Dự kiến, hệ thống seal định vị điện tử GPS sẽ được triển khai chính thức trong quý IV/2019.