Hà Nội: Kinh tế 6 tháng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đạt kết quả toàn diện: kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2018 với GRDP tăng 7,21% (cùng kỳ 7,15%); thu ngân sách được đảm bảo, ước tăng 12,8%; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo...

Sáng ngày 8/7/2019, Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 8/7 đến ngày 10/7/2019.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của TP.Hà Nội tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ năm 2018; các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. GRDP theo cách tính mới tăng 7,21% (cùng kỳ năm 2018 tăng 7,15%).

TP.Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm trước, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2020. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển, qua đó, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,3 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước; lũy kế tổng số vốn đầu tư nước ngoài từ khi bắt đầu thu hút đến nay đạt 41,2 tỷ USD và vốn thực hiện đạt khoảng 20,5 tỷ USD.

6 tháng qua, thành phố cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, tống số vốn đăng ký đạt 12,6 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án, trong đó 25 dự án tăng vốn thêm 7,1 nghìn tỷ đồng. Thành phố đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 doanh nghiệp, vốn đăng ký 143,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiêp và tăng 1% vốn đăng ký so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 50,4% dự toán), tăng 12,8%, trong đó thu nội địa 122.425 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 33.818 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 33,5% dự toán (cùng kỳ đạt 32,7% dự toán), trong đó: chi đầu tư phát triển 14.467 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán (cùng kỳ đạt 33,6% dự toán); chi thường xuyên 19.338 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 22,5%); nhập khẩu ước tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 7,4%). Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 12,02% (cùng kỳ tăng 10,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng khoảng 4,07% (cùng kỳ là 3,4%).

Bên cạnh đó, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; cải cách thủ tục hành chính và cải cách bộ máy, thể chế được đẩy mạnh...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND TP.Hà Nội tập trung vào 8 nhiệm vụ. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Để đạt mức tăng trưởng đề ra đầu năm là 7,4 - 7,6%, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần đạt mức tăng trưởng từ 7,6 - 8%. UBND TP.Hà Nội sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, cụ thể như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP.Hà Nội. Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế…/.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 10 báo cáo và 1 nghị quyết thường kỳ; 14 nghị quyết chuyên đề để phục vụ sự phát triển của thành phố và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
Phúc Nguyên