Quy định múc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Quy định múc thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
 
 

 

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty mới nhất tại đà nẵng