Quý I thu nội địa 307.700 tỷ đồng đạt 26,3% dự toán năm

Với kết quả này, ngành thuế cả nước đã thực hiện được 26,3% dự toán thu NSNN cả năm, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo tại buổi họp giao ban quý I của Tổng cục Thuế diễn ra sáng 5/4 cho biết, trong tháng 3, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 93.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng, bằng 25,9% so với dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 26%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế TNCN 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%. Nếu so với cùng kỳ thì hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; thuế TNCN tăng 21,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%... Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018.

Tính đến ngày 20/03/2019, cả nước đã có 703.363 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,99% trên tổng số DN đang hoạt động. Số lượng DN đã hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử đạt 97,44%. Hệ thống hoàn thuế điện tử đã triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, TP với ước tính từ đầu năm đến 20/3/2019, có 3.353 DN tham gia hoàn thuế điện tử, tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 3.225 với tổng số tiền thuế đã hoàn gần 18.065 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 20/3/2019, có 254 DN tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, riêng tổng doanh thu xác thực từ 1/1/2019 - 20/3/2019 của 263.991 hóa đơn là 6.082 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 527 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng thủ tục hành chính đạt mức độ 3 trở lên do ngành thuế cung cấp trực tuyến là 125 trên tổng số 298 thủ tục; đồng thời, Tổng cục Thuế đang triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Để có được kết quả này, trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu năm 2019 cho các phòng, các chi cục thuế làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế; tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế và triển khai giám sát hoàn thuế tự động. Trong quý I, cơ quan thuế các cấp cũng đã tập trung tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt, triển khai kịp thời mọi cơ chế chính sách thuế mới, nhất là nghĩa vụ quyết toán thuế 2018, nhờ đó đã giúp cộng đồng DN thực hiện thông suốt pháp luật thuế. Đáng chú ý, ngay từ quý đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và thu hồi nợ thuế. Theo đó, toàn ngành đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN, đạt 9,28% kế hoạch, đồng thời kiểm tra 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.333,08 tỷ đồng, trong đó đã nộp vào ngân sách 842,1 tỷ đồng. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến thời điểm 31/3/2019, toàn ngành đã thu được 7.450 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 19,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Mặc dù nhận định, kết quả thu ngân sách quý I đạt khá cả về tiến độ và tốc độ, tuy nhiên nếu trừ đi khoản thu 5.918 tỷ đồng từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước mà cùng kỳ chưa có, nhất là trước những diễn biến phức tạp của giá cả thị trường tác động đến sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế cho rằng, công tác thu NSNN sẽ đối mặt không ít khó khăn. Do đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng tốc triển khai các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là tiến độ triển khai và mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực và  hoàn thuế điện tử, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế. Đặc biệt, với kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019-2020 vừa ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế./.