Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt trên 246 nghỉn tỷ đồng

 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2019 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 2/2019 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018;Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2/2019 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, do với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,4%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 19,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 18,3%... Chỉ còn 3/18 khoản thu, sắc thuế nhỏ thu thấp hơn cùng kỳ là: tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông, thu tiền bán nhà.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 2/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Lũy kế trả nợ 2 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ là 60.360 tỷ đồng trong đó trả gốc là 39.667 tỷ đồng, trả lãi là 20.693 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 41,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, đã hoàn thành xuất cấp 241 tấn/32.524 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019.