Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục B-BKC-282325-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện
 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối ghi người đại diện sở hữu công nghiệp, nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Nộp qua bưu điện.

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Tờ khai (02 bản); + Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với cá nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực); + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
  • E.03 ghi nhan to chuc.doc
 
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tả Mức phí
Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 đồng
Lệ phí
Mô tả Mức lệ phí
Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định ghi nhận/Thông báo từ chối ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
  • Luật Sở hữu trí tuệ
  • Nghị định 103/2006/NĐ-CP
  • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
  • Thông tư 13/2010/TT-BKHCN
  • Thông tư 18/2011/TT-BKHCN
  • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN
  • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN
  • Thông tư 263/2016/TT-BTC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin