Thúc đẩy kế hoạch phát triển đại lý làm thủ tục hải quan 2019 - 2022

Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan giai đoạn 2019 – 2022. Theo đó, sẽ xây dựng mô hình hợp tác hải quan – đại lý – doanh nghiệp trong hỗ trợ, sử dụng, cung ứng dịch vụ đại lý...

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý hải quan giai đoạn 2019 - 2022, nhằm thực hiện Quyết định 144/QĐ-TCHQ (ban hành ngày 17/1/2019).

Kế hoạch này đặt mục tiêu phát triển đại lý làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động khai hải quan, làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các mục tiêu cụ thể gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật về đại lý; tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thông qua đại lý; hỗ trợ đại lý nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện thủ tục hải quan; thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan, doanh nghiệp, đại lý; minh bạch hóa hoạt động đại lý; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý.

Trong đó, cơ quan hải quan sẽ xây dựng mô hình hợp tác hải quan – đại lý – doanh nghiệp trong hỗ trợ, sử dụng, cung ứng dịch vụ đại lý; tổ chức các hoạt động tham vấn, đối thoại với đại lý làm thủ tục hải quan – DN xuất nhập khẩu và các bên liên quan, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan…

Các cục hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn…; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện để Tổng cục Hải quan nắm được tình hình và có chỉ đạo thích hợp./.

Ngọc Linh