Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người nộp thuế

Để đảm bảo quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, Tổng cục Thuế đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) về người nộp thuế và tập huấn cho các cục thuế cách thức khai thác dữ liệu hiệu quả.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng ;  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đó là tiếp tục xây dựng, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai công tác xây dựng CSDL chuyên ngành thông qua việc tổ chức tập huấn ứng dụng kho CSDL cho 63 cục thuế trên cả nước.

Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực. Triển khai hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đảm bảo chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động ổn định.

Cũng liên quan đến công tác hiện đại hóa ngành Thuế, Tổng cục Thuế hiện đang tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020. Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 với nhiều kết quả quan trọng, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. 

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đúng hướng, hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu phương pháp đánh giá và ghi nhận của Ngân hàng Thế giới về kết quả cải cách thuế của Việt Nam đối với xếp hạng chỉ số nộp thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2019.

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương.

Báo cáo cho thấy, đến 30/6, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất 194 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 92 chi cục thuế khu vực.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế và 63 cục thuế; các đội thuộc chi cục thuế. Cụ thể, tại cơ quan Tổng cục Thuế đã giảm 27 phòng; tại 63 cục thuế đã giảm 58 phòng thuộc cục thuế, hiện tại chỉ còn 609 chi cục thuế (giảm 102 chi cục thuế), tổng số đội thuế hiện nay chỉ còn 4.003 đội, giảm trên 1.070 đội thuế so với trước khi sắp xếp./.

Nhật Minh