“Quản lý cho vay lại cho chính quyền các địa phương”

Sáng ngày 21/6/2019, Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại) sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo “Quản lý cho vay lại cho chính quyền các địa phương” tại khách sạn Hanoi Club – Hanoi.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Hội thảo này được tổ chức nhằm đánh giá tổng quan về khung pháp lý hiện hành đối với việc quản lý nợ nước ngoài của chính quyền địa phương. Tại Hội thảo, các cơ quan trung ương (đặc biệt Bộ Tài chính) và chính quyền địa phương sẽ thể hiện quan điểm đối với việc tiếp cận nguồn vốn vay nước ngoài trong bối cảnh nợ công tăng cao; Đồng thời, chia sẻ chiến lược, định hướng tài trợ của AFD tại Việt Nam. Trong số các đối tác phát triển của AFD, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu được thụ hưởng các khoản tài trợ của AFD. Trong 25 năm có mặt tại Việt Nam, AFD đã tài trợ với tổng vốn ODA cam kết đạt khoảng 1,9 tỷ EUR cho 84 dự án, với cam kết hàng duy trì ở mức 200 triệu Euro/năm. Một trong chiến lược hoạt động của AFD tại Việt Nam thời gian tới là hướng tới cho vay chính quyền địa phương để đầu tư phát triển gắn với thích ứng và chống biến đổi khí hậu.

Với sự ra đời của Luật Quản lý nợ công năm 2018 và một loạt chính sách mới ban hành liên quan tới quản lý nợ chính quyền địa phương như Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, chính sách cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ cho chính quyền địa phương rõ ràng, minh bạch và được siết chặt hơn. Với mong muốn các địa phương hiểu rõ về chính sách mới của Chính phủ, định hướng tài trợ mới của AFD và AFD có thể đánh giá được khả năng vay nợ của các địa phương AFD quan tâm cho vay, việc tổ chức 01 Hội thảo về quản lý nợ nước ngoài của chính quyền địa phương là thiết thực, phù hợp với nội dung hợp tác của AFD và Bộ Tài chính trong khuôn khổ MOU ký năm 2018.

Hội thảo này được dự kiến là sẽ xây dựng một cơ chế trao đổi thông tin hàng năm giữa Bộ Tài chính và AFD về khả năng vay nợ của các Tỉnh thụ hưởng để AFD có định hướng chuẩn bị dự án, tránh trường hợp AFD mất nhiều công sức, chi phí để chuẩn bị dự án tại các địa phương nhưng các địa phương này không còn hạn mức vay hoặc không đủ khả năng vay nợ.

Dự kiến, sau Hội thảo này, AFD đề xuất hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính để đánh giá việc triển khai Nghị định số 97/2018/NĐ-CP, đặc biệt tác động của Nghị định đối với việc vay nợ nước ngoài của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Cục QLN&TCĐN cũng đang trao đổi với AFD về khả năng hỗ trợ Bộ Tài chính trong công tác quản lý nợ địa phương. Sau khi có xác nhận chính thức của AFD, Cục QLN&TCĐN sẽ báo cáo Bộ về việc triển khai các hoạt động này.

Các địa phương quan tâm có thể hiểu rõ hơn chính sách tài trợ của AFD để có định hướng huy động vốn vay cho các dự án đầu tư phát triển của địa phương.

Kim Chung