CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐÀ NẴNG

DANANG CREATIVE START - UP INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

DISC JSC

ang hoạt động

0402007894

Công ty cổ phần

21/10/2019

Tên người đại diện theo pháp luật: ĐÀM QUANG TUẤN

255 - 257 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Hội chợ triển lãm thương mại. Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại. Tổ chức các sự kiện, truyền thông khởi nghiệp
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
7310
Quảng cáo
(không dập, cắt, gò, hàn, sơn bảng hiệu quảng cáo tại trụ sở)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp: điều hành, quản lý, lập kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức quản lý doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán). Xây dựng mạng lưới nguồn lực để kết nối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp với các doanh nghiệp khác, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và phát triển bền vững của các doanh nghiệp mới.
8299 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
7010
Hoạt động của trụ sở văn phòng
 
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thử nghiệm sản xuất sản phẩm mẫu
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 
7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 
7214
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 
7221
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
 
7222
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
 
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ thám tử và điều tra)

 

*BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Thành lập công ty tại Đà Nẵng

- Cần chuẩn bị gì trước khi thành lập Công ty

- Những việc cần làm sau khi thành lập Công ty mới nhất.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng