CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LY TRẦN

Mã số thuế:  4001191675

1. Thông tin công ty:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LY TRẦN

Đang hoạt động

4001191668

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

17/10/2019

Tên người đại diện theo pháp luật: TRẦN THỊ LY

Tổ 2, Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

2. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 300.000.000 VNĐ

3. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

4. Người đại diện theo pháp luật: TRẦN THỊ LY

5. Ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
  (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật)
7911
Đại lý du lịch
7912
Điều hành tua du lịch
7990
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
9329 (Chính)
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
6190
Hoạt động viễn thông khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5590
Cơ sở lưu trú khác
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5621
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5629
Dịch vụ ăn uống khác
5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống
4724
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4633
Bán buôn đồ uống
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4632
Bán buôn thực phẩm
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

 

*BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Thành lập công ty tại Đà Nẵng

- Cần chuẩn bị gì trước khi thành lập Công ty

- Những việc cần làm sau khi thành lập Công ty mới nhất.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng