Điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất.

I/ Nội dung điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Dựa vào Luật doanh nghiệp ở Điều số 15 thì Điều lệ của công ty cần phải có những nội dung như sau:

- Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh.

- Địa chỉ, tên của trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh (nếu có).

- Địa chỉ, họ tên của những thành viên trong doanh nghiệp.

- Vốn điều lệ.

- Nghĩa vụ và quyền của những thành viên trong doanh nghiệp.

- Phần vốn được góp và giá trị đối với vốn góp của từng thành viên trong doanh nghiệp.

- Người được đại diện pháp luật.

- Cơ cấu của tổ chức quản lý.

- Các trường hợp khi thành viên có yêu cầu doanh nghiệp mua lại số vốn đã góp.

- Thể thức việc thông qua nội dung quyết định của doanh nghiệp, nguyên tắc về việc giải quyết các tranh chấp trong nội bộ.

- Những trường hợp khi thực hiện giải thể, các bước giải thể và các thủ tục về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Những loại quỹ được lập và mức giới hạn đối với mỗi loại quỹ được lập ở doanh nghiệp, nguyên tắc về việc phân chia lợi nhuận, chịu lỗ, trả cổ tức trong hoạt động kinh doanh.

Chữ ký từ người được đại diện pháp luật hay toàn bộ thành viên ở trong doanh nghiệp.

Thể thức của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của công ty.

Những nội dung khác trong Điều lệ của công ty được thỏa thuận bởi các cổ đông, thành viên tuy nhiên không được phép trái với các quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG <<<

II/ Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm có những giấy tờ như sau:

- Bản dự thảo về Điều lệ của công ty, Nội dung bản dự thảo về điều lệ của công ty cần phải có chữ ký đầy đủ của người được đại diện pháp luật và của những thành viên hay người được đại diện theo sự ủy quyền với công ty TNHH 2 thành viên. Những thành viên sáng lập đều cần phải chịu trách nhiệm đối với sự phù hợp theo pháp luật trong điều lệ của công ty.

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Bản sao phải hợp lệ của chứng chỉ hành nghề đối với một ay 01 số cá nhân của công ty TNHH nếu như công ty hoạt động kinh doanh những ngành nghề dựa vào quy định theo pháp luật thì cần phải có giấy chứng chỉ hành nghề.
_ Nội dung văn bản xác nhận đối với vốn pháp định của tổ chức, cơ quan thẩm quyền của công ty hoạt động kinh doanh những ngành nghề mà dựa vào quy định theo pháp luật là cần phải có mức vốn pháp định.

_ Danh sách của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên lập dựa vào mẫu được quy định từ Bộ KH và Đầu tư Và kèm theo nội dung danh sách của các thành viên sáng lập gồm:

+ Bản sao phải hợp lệ của bản quyết định thành lập, Giấy CN đăng ký kinh doanh hay Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay các giấy tờ tương ứng khác. Bản sao phải hợp lệ của 01 trong những giấy tờ được chứng thực của cá nhân dựa vào Nghị định số 43/2010/NĐ-CP được quy định ở Điều số 24 của người được đại diện theo sự ủy quyền và bản quyết định việc ủy quyền tương đương với trường hợp khi các thành viên sáng lập cũng là pháp nhân.
+ Bản sao phải hợp lệ của 01 trong những giấy tờ chứng thực về cá nhân dựa vào Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đã quy định ở Điều số 24 với trường hợp khi các thành viên sáng lập cũng là cá nhân.

>>>Xem thêm Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì ?<<<

Lưu ý:

_ Khi thực hiện soạn thảo về nội dung trong điều lệ của công ty thì cần phải bảo đảm các nội dung cơ bản được nêu trên. Bên cạnh đó doanh nghiệp có thể thực hiện bổ sung thêm những điều khoản khác phụ thuộc vào các điều kiện để hoạt động của doanh nghiệp.

_ Điều lệ của công ty khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp hoặc như nội dung trong điều lệ được bổ sung, sủa đổi trong suốt quá trình công ty hoạt động thì cần phải có chữ ký, họ tên của chủ sở hữu doanh nghiệp và của Người được đại diện pháp luật.

_ Công ty TNHH 2 thành viên sẽ không được phép phát hành về cổ phần để thực hiện huy động vốn, vì thế nếu có dự định hoạt động kinh doanh ở trong những lĩnh vực mà cần phải thực hiện huy động nhiều về vốn thì cần phải cân nhắc chọn lựa việc thành lập loại hình công ty Cổ phần từ lúc ban đầu thì sẽ tránh được các thủ tục phức tạp sau này vì phải thực hiện chuyển đổi về loại hình từ công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần với mục đích được thực hiện phát hành về cổ phần.

_ Vì doanh nghiệp có từ 02 cho tới dưới 50 thành viên thế nên những vấn đề đối với việc mua bán các tài sản, định hướng để phát triển công ty …. thì đều cần phải tiến hành họp HĐ thành viên và đưa ra những quyết định thông qua các vấn đề đó.

Nếu bạn không muốn tốn thời gian thực hiện hết tất cả các công việc rắc rối trên, bạn có thể liên hệ Công ty DNG để thành lập công ty dễ dàng.

CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: KĐT Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3707404
Mobile: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.