Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng làm việc với Bộ Tài chính

Chiều 14/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Tài chính. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng , CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY, Hóa đơn điện tử: Lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp và cơ quan thuế<<<

Báo cáo đánh giá về chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đức Thắng cho biết: Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động nghiệp vụ của ngành. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ; do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ Tài chính được thực hiện nề nếp, bài bản, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của ngành Tài chính.

Công tác đánh giá cán bộ là một trong những nội dung được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát quy định để đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, toàn diện; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá; chú trọng tính liên kết giữa kết quả công việc của công chức, viên chức với kết quả công việc chung của đơn vị.

“Việc đánh giá công tác cán bộ của ngành Tài chính bảo đảm đầy đủ, quy trình đánh giá rõ ràng, cụ thể, thể hiện sự dân chủ, minh bạch. Công tác phòng, chống tiêu cực được thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng tham nhũng như: hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Vụ trưởng Phạm Đức Thắng nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng như những nỗ lực cải cách hành chính, nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng... của Bộ Tài chính, các thành viên Tổ công tác cho rằng, đây là một trong những báo cáo có đầy đủ số liệu, không né tránh, phản ánh được hai mảng lớn của công tác công vụ đó là: công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động và sự nỗ lực của ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Bộ Tài chính cũng như công tác cải cách hành chính của ngành và đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu, và làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ…Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của ngành trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng cho biết, có được kết quả như báo cáo trên là do Bộ Tài chính đã đổi mới phương thức quản lý gắn với hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, luân phiên, luân chuyển vị trí công tác. Đồng thời phòng ngừa tiêu cực và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm cho các cấp, thống nhất về nhận thức, đảm bảo các cơ quan, đơn vị có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác phân công, phối hợp giữa các địa phương với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng được chú trọng triển khai.

Không những vậy, công tác tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ công chức, viên chức cũng được Bộ Tài chính đổi mới, trong đó, định hình lại vị trí việc làm, tiến hành cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Bộ Tài chính đã sáng tạo trong khi thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức và phù hợp với thực tế, phù hợp với yêu cầu quản lý.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin và luân chuyển vị trí công tác...Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII và thực hiện tốt Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ để hết năm 2019 đảm bảo 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra; tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị, nghiên cứu đề xuất mô hình tổng cục; đẩy mạnh tinh giản biên chế và tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập./.

H.Thọ