Xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong lĩnh vực tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 1072/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động; nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện nghiêm quy chế văn hoá công sở, giờ giấc làm việc. Bộ Tài chính cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và DN; nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết. Đồng thời, yêu cầu xử lý tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, bao che và ngăn cản việc chống tham nhũng; tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân.
 
Ngoài ra, để tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sửa đổi, bổ sung cơ chế khắc phục những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và DN; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ thủ tục không cần thiết; không được yêu cầu người dân, DN bổ sung hồ sơ, tài liệu quá quy định.             
Thuý Nga