Điện tử hóa 95% giao dịch thu, chi NSNN qua kho bạc vào năm 2030

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo định hướng chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức ngày 5/8 tại Hà Nội. 

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Theo KBNN, hiện nay thời gian giao dịch nộp ngân sách đã giảm từ 30 phút/giao dịch xuống còn 5 phút/giao dịch, thu ngân sách không dùng tiền mặt chiếm trên 98% tổng số thu.

Thời gian qua, KBNN thường xuyên cải cách thể chế gắn với hiện đại hoá công nghệ, đáng chú ý là đã triển khai thành công dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), từ đó đưa công nghệ thông tin là khâu đột phá, tác động hiệu quả trong cải cách hành chính.

Thực hiện quy trình kiểm soát chi ngân sách, thời gian đã rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 1-3 ngày đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau.

Ngoài ra, bước đầu đã xây dựng ngưỡng để thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro đối với chi thường xuyên, qua đó, giảm 70% số món chi, nhưng kiểm soát được tới 99% tổng số chi thường xuyên. 

Thông qua công tác cải cách phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo hướng minh bạch và phù hợp nguyên tắc thị trường, KBNN đã góp phần kéo dài kỳ hạn bình quân danh mục nợ trái phiếu Chính phủ. Cụ thể, kỳ hạn bình quân danh mục nợ từ 1,84 năm vào thời điểm 2011 lên đến 6,8 năm hiện nay.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ được điều hành theo hướng bám sát diễn biến thị trường và giảm dần qua các năm. Theo đó, năm 2011 là 12%, năm 2018 là 4,71%, tiết kiệm chi phí trả lãi cho ngân sách. Đồng thời, thay đổi cơ cấu nhà đầu tư giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng thương mại, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của ngân hàng thương mại từ 80,4% vào năm 2015 xuống còn 47,9% năm 2018.

Dưới góc độ quốc tế, ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp, Vụ Các vấn đề tài khóa của IMF cho rằng, KBNN đã đạt được những thành quả bước đầu trong việc phát triển những năng lực cốt lõi và xây dựng một nền tảng vững mạnh cho những đổi mới tiếp theo.

Hiện nay, đã có khoảng 30.000 đơn vị sử dụng ngân sách được kết nối với hệ thống TABMIS thông qua cổng dịch vụ công. Nhiều giao diện được kết nối với hệ thống ngân hàng, vì vậy có đến 94% chi ngân sách được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, 98% thu ngân sách qua phương thức điện tử. 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển của KBNN trong thời gian tới, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, trong giai đoạn 2021 – 2030, dự thảo chiến lược phát triển đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống kho bạc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột chính, gồm tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực; nghiên cứu mô hình kho bạc hai cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới hình thành kho bạc số. 

Cụ thể, đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trong môi trường số hóa và trên nền tảng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với các bộ, ngành, địa phương hướng tới hình thành kho bạc số.

Đối với công tác thu, sẽ mở rộng thanh toán điện tử thông qua các ngân hàng thương mại, việc trao đổi dữ liệu điện tử về thu ngân sách giữa kho bạc với các đơn vị có liên quan sẽ thông qua mã định danh. Đến năm 2030, điện tử hóa trên 95% giao dịch thu, chi NSNN qua KBNN, đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu thu, chi NSNN theo thời gian gần thực.

Trong giai đoạn từ nay đến 2030, KBNN đặt mục tiêu hoàn thiện chế độ kế toán nhà nước, kế toán đồ và hệ thống báo cáo, đảm bảo sự thống nhất giữa kế toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan thu, quỹ NSNN; từng bước xây dựng một bộ sổ cái chung cho toàn Chính phủ trên cơ sở liên kết thông tin dữ liệu kế toán giữa các đơn vị, đồng thời, rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước còn không quá 6 tháng.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty