Tổng kết giao dịch tháng 6/2019 trên các thị trường tại HNX

Tháng 6/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 11.132 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội; giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng so với tháng trước; tổng khối lượng thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu… là những điểm đáng chú ý tại các thị trường giao dịch tại HNX tháng 6/2019.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Lãi suất trúng thầu TPCP giảm trên tất cả các kỳ hạn

Cụ thể, tháng 6/2019, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.132tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tháng 6, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 87,3%; khối lượng đặt thầu gấp 4,9 lần khối lượng gọi thầu.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 4,64-4,67%/năm, 15 năm trong khoảng 5,00-5,03%/năm, 20 năm trong khoảng 5,58-5,63%/năm, 30 năm trong khoảng 5,78-5,85%/năm. So với tháng 5/2019, lãi suất trúng thầu tháng 6/2019 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,04-0,10%/năm.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 6/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 630 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 969 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 97,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về giá trị so với tháng 5/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 743 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 39 tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch bình quân thị trường chứng khoán phái sinh tăng hơn 16%

Trong khi đó, với mục đích phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng so với tháng 5/2019. Tổng khối lượng giao dịch tháng 6 đạt 1.967.028 hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân tăng 16,16% đạt 98.351 hợp đồng/phiên. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 23.846.630 hợp đồng.

Theo đánh giá của Sở GDCK Hà Nội, khối lượng mở (OI) toàn thị trường không có sự gia tăng đột biến như trong tháng 5 nhưng đều duy trì ở mức trên 20.000 hợp đồng/phiên. Tại ngày cuối cùng của tháng 6/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21.718 hợp đồng, trong đó phiên giao dịch ngày 11/6/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 31.451 hợp đồng.

Tháng 6, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, đạt 17.524 hợp đồng, chiếm 0,45% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 75.352 tài khoản, tăng 3,28% so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu

Tháng 6/2019, Sở GDCK Hà Nội có 2 doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu mới; 6 doanh nghiệp hủy niêm yết cổ phiếu. Tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng (ngày 28/6) là 366 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,46 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 124,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 27,2 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 321 tỷ đồng/phiên.

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 323 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,35% về khối lượng và 74,37% giá trị giao dịch toàn thị trường.

HP